Utgi din bok

Vår jobb som forlag er å hjelpe deg å utgi din bok.  Vi er et bindeledd mellom deg som forfatter og markedet – dine lesere.  Vår jobb er derfor variert – fra å vurdere ditt manus til å sørge for layout og trykk og tilse markedsføring og leveranser.

 

Som forlag må vi alltid ha salgspotensialet som utgivelsen har med i vår vurdering.  Salgspotensialet påvirkes av en rekke faktorer – målgruppens størrelse, hvor kjent du som forfatter er i målgruppen, konkurrerende litteratur og selvsagt også bokens kvalitet.

 

For oss er det å utgi din bok, en forpliktelse også mot deg som forfatter.  Ved å utgi din bok tar vi på oss et ansvar for å få den ut til så mange potensielle lesere som mulig.  Antallet kan variere fra tema til tema og fra bok til bok – for oss ligger ansvaret i å spre kunnskapen om din bok best mulig.  Ved å utgi din bok går vi inn i et forretningsmessig partnerskap med deg som forfatter der vi har en felles interesse av å begge gjøre best mulig jobb før og etter utgivelsen av din bok.

 

Dersom vi finner ditt manus interessant nok til å gå videre med en grundig vurdering, må du forvente kritiske kommentarer og innspill fra oss både på det faglige innhold og på pedagogisk og språklig kvalitet.

 

Hva gjør du nå?

 

1. Send manus [trykk her]
I motsetning til de fleste forlag foretrekker vi manus på epost som .doc fil (word fil).  I forbindelse med vår gjennomgang vil vi ofte omformatere teksten til å gi rom for kommentarer eller liknende og låste dokument, pdf-dokument eller andre ikke redigerbare format godtar vi derfor ikke.  Din tekst skal så langt mulig være fri for formattering.  Formatteringen er en del av layoutjobben vi gjør senere.

 

Sammen med manus ber vi deg sende litt informasjon om deg selv og ditt bokprosjekt.  Informasjon som er nyttig for oss er blant annet en beskrivelse av bokens målgruppe, konkurrerende bøker og annen relevant markedsinformasjon du har samt informasjon om deg selv og din bakgrunn.

 

2. Manusvurdering
Vi gir deg alltid en tilbakemelding på ditt manus, men du bør beregne 2-6 uker for et svar.  Vi ber deg om å ikke sende manus til flere forlag samtidig.  Årsaken er enkel – vi bruker mye ressurser på å lese innkommende manus og vi forventer derfor at du reelt ønsker å samarbeide med oss og ikke andre forlag

 

Spørsmål

Kontakt oss med alle generelle spørsmål på info@acanexus.com.

Send inn manus

Send inn manus som word-dokument i henhold til retningslinjene ovenfor og med de nødvendig vedlegg.

 

Email: manuscripts@acanexus.com